Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę i rozbiórkę mostu masywnego w miejscowości Grodzisko Dolne -Tryńcza.

I N F O R M A C J A

 

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 30.11.2016r. Nr 43/16, znak: I-X.7840.2.32.2016, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.

  1. „Budowa mostu masywnego w km 166.245 linii nr 068 Lublin – Przeworsk” na działkach nr ewid. 6351/1 obręb Grodzisko Dolne, jedn. ewid. Grodzisko Dolne, nr ewid. 1610/1 obręb Tryńcza, jedn. ewid. Tryńcza na terenie kolejowym zamkniętym oraz na działce nr ewid. 7407 obręb Grodzisko Dolne, jedn. ewid. Grodzisko Dolne na obszarze kolejowym.
  2. „Rozbiórka istniejącego mostu masywnego w km 166.245 linii nr 068 Lublin – Przeworsk” na działkach nr ewid. 6351/1 obręb Grodzisko Dolne, jedn. ewid. Grodzisko Dolne, nr ewid. 1610/1 obręb Tryńcza, jedn. ewid. Tryńcza na terenie kolejowym zamkniętym oraz na działce nr ewid.7407 obręb Grodzisko Dolne, jedn. ewid. Grodzisko Dolne na obszarze kolejowym”.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 604, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×