Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej z przekroczeniem drogi woj. nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce w m. Pułanki

I N F O R M A C J A

 

               Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuje o wydaniu decyzji z dnia 23.01.2015r. Nr 2/15, znak I-X.7840.1.115.2014, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej z przekroczeniem drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce w km 30+010 kolektorem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pułanki na działkach nr ewid. 379/2 i 401 w obrębie ewid. Pułanki, gmina Frysztak” .

            Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 228, II piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×