Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Sieniawa – Hrebenne – Gmina Lubaczów

I N F O R M A C J A

 

     Zgodnie z art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

I N F O R M U J E

o wydaniu decyzji

z dnia 8 września 2017 r., Nr 18/2017, znak: I-XII.7840.1.10.2017

 

o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Hrebenne w km 49+820 (przekroczenie) na działce ewidencyjnej nr 91 obręb 0002 Basznia Dolna, jednostka ewidencyjna 180904_2 Lubaczów, na rzecz Gminy Lubaczów, 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1.

     Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Delegatura w Przemyślu – Oddział Architektury i Budownictwa, ul. Wodna 13 pok. 24 (pierwsze piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 20 września 2017, godz. 11:01, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×