Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę modernizacji linii kolejowej E30/C – E30, odc. Kraków – Rzeszów, etap III, Szlak kolejowy Trzciana – Rudna Wielka.

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 31.10.2014r. Nr 63/14, znak: I-X.7840.2.37.2014, zmieniającej własną decyzję nr 37/11, z dnia 07.10.2011r., znak: I.X.7840.2.39.2011 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia na budowę inwestycji pn. Przebudowa układu torowego, wraz z wymianą nawierzchni i przebudową: infrastruktury naziemnej i podziemnej, budowli i urządzeń budowlanych, od km 143.900 do km 144.835, od km 144.845 do km 147.265, od km 147.275 do km 149.700 dla zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii kolejowej E30/C – E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, Szlak kolejowy Trzciana – Rudna Wielka (od km 143.900 do km 149.700)” na działkach: nr ewid. 799 Trzciana, nr ewid. 17, 2688, 1486 obręb Świlcza, na terenie kolejowym zamkniętym odcinka:

       dla toru nr 1 od km 146.700 do km 147.800 po stronie prawej,

       dla toru nr 2 od km 146.900   do km 147.800 po stronie lewej,

w zakresie lokalizacji ekranów akustycznych.

        Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4241.19.2014.AH-6 z dnia 03.10.2014r. i opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak:SNZ.9020.7.8.2014.AL z dnia 15.09.2014r., można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×