Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę mostu przez potok Kosinka w m. Kosina.

INFORMACJA

 

             Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 08 grudnia 2014 r. znak: I -X.7840.1.109.2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 35 – 959 Rzeszów, ul. Legionów 20 na budowę zamierzenia pn. „Budowa mostu przez potok Kosinka w miejscowości Kosina w ciągu drogi krajowej Nr 4 Jędrzychowice – Korczowa w km 622+842 wraz z przebudową drogi – dojazdów, rozbiórką istniejącego obiektu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz przebudową urządzeń obcych”, na działkach ewidencyjnych nr: 2245, 2246/1, 1580/1, 1583/1, 1583/4, 1584/3, 1584/5 2438/20, 2438/28, 3504/1, 3504/3, 3545/1, 3545/6, 3545/7, 3554/3, 3554/9, 3554/11, 3554/13, 3357 położonych w obrębie ewidencyjnym 5 Kosina, jednostka ewidencyjna Łańcut.

           Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 pokój 349 A, III piętro w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×