informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę mostu stalowego pod torem nr 1 (po uprzedniej rozbiórce istniejącego mostu) oraz budowa mostu stalowego pod torem nr 2 (po uprzedniej rozbiórce istniejącego mostu) w km 155.601  linii kolejowej nr 068 Lublin – Przeworsk

I N F O R M A C J A

 

        Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) informuję o wydaniu decyzji z dnia 29.12.2017r., Nr 55/17, znak: I-V.7840.2.60.2017, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa mostu stalowego pod torem nr 1 (po uprzedniej rozbiórce istniejącego mostu) oraz budowa mostu stalowego pod torem nr 2 (po uprzedniej rozbiórce istniejącego mostu) w km 155.601  linii kolejowej nr 068 Lublin – Przeworsk, przebudowa i budowa urządzeń branży srk, w ramach zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę mostów stalowych w km 155.601 linii 068 Lublin – Przeworsk wraz z branżą nawierzchniową, srk i energetyki” na działkach nr ewid. 2601 i 2597 obręb Wierzawice na terenie gminy Leżajsk, na terenie kolejowym zamkniętym oraz na działce nr ewid. 188 obręb Wierzawice na terenie gminy Leżajsk, na obszarze kolejowym. 

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 563, V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×