informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę mostu stalowego w km 142.277, budowa toru nr 2 w km 141.900 do 142.521 wraz z przebudową i budową urządzeń branży automatyki , teletechniki i energetyki, budowa rozjazdu nr 4 na linii nr 068 Lublin – Przeworsk

                                 I  N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) informuję o wydaniu decyzji z dnia 29.12.2017r., Nr 54/17, znak: I-V.7840.2.59.2017, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu stalowego w km 142.277, budowa toru nr 2 w km 141.900 do 142.521 wraz z przebudową i budową urządzeń branży automatyki , teletechniki i energetyki, budowa rozjazdu nr 4 na linii nr 068 Lublin – Przeworsk” na działkach nr ewid. 7/28 i 7/38 na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna na terenie kolejowym zamkniętym oraz na działkach nr ewid. 7/12 i 7/13 na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna na obszarze kolejowym.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 563, V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×