Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę nadziemnej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV Przemyśl-Radymno, w Żurawicy i Nizinach

I N F O R M A C J A 

             Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U.2013.1235) informuję o wydaniu decyzji z dnia 05.05.2014 r. Nr 18/2014, znak I-X.7840.2.11.2014 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa nadziemnej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV Przemyśl-Radymno – sieć dystrybucyjna – na obszarze kolejowym – tereny otwarte dz. 1595/22 i 1608/13 w Żurawicy oraz na obszarze kolejowym – tereny zamknięte dz. 339/5 w Nizinach”.

            Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (III p., pokój nr 360) w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×