Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej GPZ Rzeszów – Łańcut (Głuchów)

I N F O R M A C J A

z dnia 20 września 2017

     Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o wydaniu decyzji z dnia 20.09.2017 r., nr 28/17, znak: I-VI.7840.1.19.2017, o pozwoleniu na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Rzeszów EC – Rzeszów (Widełka) / Łańcut (Głuchów) w odcinkach zlokalizowanych w pasach drogowych:

  • drogi S19 w przęśle 7 – 8 linii 110kV na dz. nr 3943 obr. Jasionka oraz w przęśle 16 – 17 linii 110kV na dz. nr 38/1 obr. Terliczka,
  • drogi A4 w przęśle 20 – 21 linii 110kV na dz. nr 524/1 obr. Terliczka oraz w miejscu słupa nr 22 na dz. nr 4164 obr. Łąka,
  • drogi DK97 w przęśle 27 – 28 linii 110kV na dz. nr 383/4, 380/2, 384/4 obr. Trzebownisko i dz. nr 59/3, 60/12 obr. Łąka, w przęśle 31 – 31a linii 110kV na dz. nr 12/3, 13/6, 14/12, 15/2 obr. Załęże”, na działkach nr ewid.:
  • 3943, w obrębie ewid. 0001 Jasionka, jednostka ewid. 181613_2 Trzebownisko,
  • 38/1, 524/1, w obrębie ewid. 0007 Terliczka, jednostka ewid. 181613_2 Trzebownisko,
  • 4164, 59/3, 60/12, w obrębie ewid. 0002 Łąka, jednostka ewid. 181613_2 Trzebownisko,
  • 383/4, 384/4, 380/2, w obrębie ewid. 0008 Trzebownisko, jednostka ewid. 181613_2 Trzebownisko,
  • 15/2, 14/12, 13/6, 12/3, w obrębie ewid. 0220 Załęże, jednostka ewid. 186301_1 Miasto Rzeszów.

     Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 313, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 21 września 2017, godz. 15:06, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×