Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Abramowice – Stalowa Wola – Chmielów (ETAP VIII)

 

I N F O R M A C J A

 

           Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 03.09.2015 r., Nr 31/2015 znak: I-IX.7840.1.20.2015 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Abramowice – Stalowa Wola – Chmielów (ETAP VIII) w zakresie od słupa nr 8 do słupa nr 15A (z wyłączeniem słupów nr 8, 12A i 15A), od słupa nr 12B do słupa nr 15B (z wyłączeniem słupów nr 12B i 15B) i od słupa nr 20 do słupa nr 21 (z wyłączeniem słupa nr 20) oraz w zakresie posadowienia słupów nr 9, 10, 11, 13, 14 i 21 wraz z demontażem istniejących słupów nr 16, 17, 18 i 23 oraz demontażem istniejących przewodów linii 220 kV na odcinku od słupa nr 12B do słupa nr 15B i od słupa nr 20 do słupa nr 21” w ramach zadania „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice”, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid.:

  • Obręb 4 – Zasanie, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola:

430, 431, 432, 21/3, 367, 368, 303, 302, 293, 292;

  • Obręb 3 – Jastkowice, jednostka ewidencyjna Pysznica:

3319, 2506, 3267, 2505, 2504, 2503, 2502, 2501, 2461, 2462, 3300, 2454/1, 2454/2, 2433, 3299, 2374, 2373, 2367, 2372, 2371, 3297, 2341, 2342/1, 2340, 2339, 2338, 2336, 2337, 2326, 2325, 2324, 2323, 2310, 3315/2, 2311, 2312, 3269, 2200, 2199/2, 2198/1, 2195/4, 2195/3, 2195/2, 2195/1, 3291, 2140/1, 2140/2, 2141, 2142, 2139, 3320/2, 2105, 3266/1, 1624, 1623, 1622, 1621, 1620/5, 1620/4, 1620/3, 1620/2, 1619, 1618/1, 3281, 1725, 1724, 1720, 1719, 1718, 1717, 1716, 1713, 3314/5, 1726, 1727, 1729, 1730;

  • Obręb 1 – Brandwica, jednostka ewidencyjna Pysznica:

1096/1, 1095, 697, 655/2, 696, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 655/1, 471/3, 664, 665, 417, 422, 423, 428/1.

       Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×