Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Abramowice – Stalowa Wola – Chmielów (ETAP X)

I N F O R M A C J A

 

          Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 23.09.2015 r., Nr 33/2015 znak: I-IX.7840.1.32.2015 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn:„Budowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Abramowice – Stalowa Wola – Chmielów (ETAP X) w zakresie od słupa nr 21 do słupa nr 22B i 26 (z wyłączeniem słupów nr 21 i 22A) oraz w zakresie posadowienia słupów nr 22B, 23, 24, 25 i 26 wraz z demontażem istniejącego słupa nr 24 oraz demontażem istniejących przewodów linii 220 kV na odcinku od słupa nr 21 do słupa nr 22B oraz od słupa nr 27/100 do słupa nr 26”   w ramach zadania „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice”, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid.:

  • Obręb 1 – Brandwica, jednostka ewidencyjna Pysznica:

423, 428/1, 428/2, 433, 432, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 459, 460, 461, 462, 463, 279/1

  • Obręb 9 – Rzeczyca Długa, jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem:

1050, 1049, 1048, 1047, 1046/4, 1325, 1323/1, 1206, 1045, 1044, 1043, 1042, 1041, 1040, 1039/1, 1038, 1037, 1035, 1034, 1033, 1032/1, 1031, 1030, 1029, 1028, 1187, 942/1, 942/2, 941/1, 941/2, 940/1, 939/1, 936/1, 935/1, 934/1, 932, 933, 920, 921, 915, 852, 831, 914, 830/2, 830/1, 829, 828, 827, 800, 799, 798, 796, 777, 892, 891, 890, 729, 724, 725, 1185, 721/6, 721/4, 721/3, 720, 575/2, 576, 562, 556, 557.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 pok.210, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×