Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 126+052 w miejscowości Rudka gm. Sieniawa ( przekroczenie drogi)