Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa w km 685+110 i w km 685+395 (przekroczenie) oraz w pasie drogowym autostrady A4 odc. Rzeszów – Jarosław w km 666+270 (przekroczenie) i od km 666+270 do 666+325