Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę oraz przebudowe linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III Stacja Sędziszów Małopolski

I N F O R M A C J A

 

           Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 04.12.2014r. Nr 71/14, znak: I-X.7840.2.35.2014, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa oraz przebudowa linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III Stacja Sędziszów Małopolski od km 130.100 do km 133.600 linii nr 91 na terenie kolejowym zamkniętym na działce nr ewid. 1541 obręb Ropczyce Witkowice, nr ewid. 356/12 obręb Sędziszów Małopolski.

         Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.11.2014r., znak: WOOŚ.4241.21.2014.AH-18 i opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak:SNZ.9020.7.21.2014.AL z dnia 05.11.2014r., można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×