informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę peronów jednokrawędziowych na przystankach osobowych: Wisłoczanka, Babica, Babica Kolonia, Zaborów Błonia i Jasło Fabryczne wraz z przyległą infrastrukturą oraz wyposażeniem, na terenie kolejowym zamkniętym, na linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło,

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) informuję o wydaniu decyzji z dnia 2.12.2017r., Nr 43/17, znak: I-V.7840.2.30.2017, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa peronów jednokrawędziowych na przystankach osobowych: Wisłoczanka, Babica, Babica Kolonia, Zaborów Błonia i Jasło Fabryczne wraz z przyległą infrastrukturą oraz wyposażeniem, na terenie kolejowym zamkniętym, na linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło, na działkach: nr 35/2 obręb Zarzecze, na terenie miasta i gminy Boguchwała, nr 1059/3 obręb Babica i nr 625 obręb Zaborów, na terenie gminy Czudec oraz nr 2357/3 obręb Warzyce, na terenie miasta Jasła.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 563, V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×