Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę pięciu odcinków kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Hrebenne w km 2+897,5, km 4+308, km 4+567,5, km 5+031,5, km 6+151,5, obręb 0003 Dobra.

I N F O R M A C J A

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 14 stycznia 2016 r., wydana została decyzja Nr 4/2016, znak: I-VIII.7840.1.66.2015 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę pięciu odcinków kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Hrebenne w km 2+897,5, km 4+308, km 4+567,5, km 5+031,5, km 6+151,5, na działce nr ewid. 479/1, obręb 0003 Dobra, na rzecz Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa.

         Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddziale Architektury i Budownictwa w Przemyślu ul. Wodna 13 pok. 24 (pierwsze piętro), w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

  • 31 marca 2016, godz. 14:50, użytkownik: Renata Mytych-Leszega

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×