Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę pn.: „Budowa pola refulacyjnego” w ramach zadania: EW Solina

INFORMACJA

 

              Zgodnie  z  art. 72  ust.  6  ustawy  z  dnia  3  października  2008 r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)  informuję   o  wydaniu  decyzji  z  dnia  29.01.2018 r.,  znak:  I-V.7840.11.1.2018  (I-V.7840.1.5.2017) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn: „Budowa pola refulacyjnego” w ramach zadania: EW Solina – Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika wyrównania dobowego, na nieruchomości nr ewid. 719 w obrębie ewidencyjnym 0004 Bóbrka, jednostka ewidencyjna 182105_2 Solina, powiat leski, województwo podkarpackie.

             Z   jej   treścią   oraz   dokumentacją   sprawy   można   się   zapoznać  w   Wydziale  Infrastruktury  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie,  ul.  Grunwaldzka 15, pokój  361, III piętro w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×