Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę pn. „Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 988 relacji Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce”

 

I N F O R M A C J A

 

      Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o wydaniu decyzji z dnia 9.08.2017 r., nr 26/17, znak: I-VI.7840.1.14.2017, o pozwoleniu na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 988 relacji Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce:

– D1 na działce nr ew. 191/2, 201 w km 33+450 kanalizacją sanitarną tłoczoną PE 160 w m. Twierdza,

– D2 na działce nr ew. 687/1 w km 34+125 kanalizacją sanitarną grawitacyjną PE 200 w m. Glinik Dolny,

– D3 na działce nr ew. 1643/1, 1716/1, 1616/2, 1629 w km 34+846 kanalizacją sanitarną grawitacyjną PE 200 w m. Lubla,

– D4 na działce nr ew. 1643/1, 1712/1 w km 34+952 kanalizacją sanitarną grawitacyjną PE 200 w m. Lubla,

– D5 na działce nr ew. 1643/1, 1706/2 w km 35+165 kanalizacją sanitarną grawitacyjną PE 200 w m. Lubla,

– D6 na działce nr ew. 1643/1 w km 35+360 kanalizacją sanitarną grawitacyjną PE 200 w m. Lubla,

– D7 na działce nr ew. 1643/1, 1697/1 w km 35+515 kanalizacją sanitarną grawitacyjną PE 200 w m. Lubla,

– D8 na działce 1643/1 w km 35+620 kanalizacją sanitarną grawitacyjną PE 200 w m. Lubla,

– D9 na działce nr ew. 1643/1, 1401/2 w km 35+819 kanalizacją sanitarną grawitacyjną PE 200 w m. Lubla,

– D10 na działce nr ew. 1643/1, 1677/1 w km 36+015 kanalizacją sanitarną grawitacyjną PE 200 i kablem energetycznym YAKY 4×35 w m. Lubla,

– D11 na działce nr ew. 1643/1 w km 36+412 kanalizacją sanitarną grawitacyjną PE 200 w m. Lubla,

– D12 na działce nr ew. 1643/1, 1176/2 w km 36+983 kanalizacją sanitarną grawitacyjną PE 200 w m. Lubla,

– D13 na działce nr ew. 1643/1 w km 37+209 kanalizacją sanitarną grawitacyjną PE 200 w m. Lubla,

– D14 na działce nr ew. 1005, 1003/2 w km 38+913 kanalizacją sanitarną grawitacyjną PE 200 w m. Lubla,

– D15 na działce nr ew. 1005 w km 39+583 kanalizacją sanitarną tłoczoną PE 110 w m. Lubla, gm. Frysztak”, na działkach nr ewid.:

– 191/2, 201 w obrębie ewid. 0012 Twierdza, jednostka ewid. 181902_2 Frysztak;

– 1643/1, 1716/1, 1616/2, 1629, 1712/1, 1706/2, 1697/1, 1401/2, 1677/1, 1176/2, 1005, 1003/2 w obrębie ewid. 0009 Lubla, jednostka ewid. 181902_2 Frysztak;

– 687/1 w obrębie ewid. 0003 Glinik Dolny, jednostka ewid. 181902_2 Frysztak.

      Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

 

Historia zmian:

  • 11 sierpnia 2017, godz. 10:17, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×