Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę przekroczenia siecią kanalizacji grawitacyjnej i tłoczonej drogi wojewódzkiej nr 877 relacji Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w m. Wólka Hyżneńska,część Dylagówki i Hyżnego

I N F O R M A C J A

 

      Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o wydaniu decyzji z dnia 7.08.2017 r., nr 25/17, znak: I-VI.7840.1.10.2017, o pozwoleniu na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przekroczenie siecią kanalizacji grawitacyjnej i tłoczonej drogi wojewódzkiej nr 877 relacji Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska, część Dylągówki i Hyżnego”, Hyżne – przekroczenie w km 61+010, Wólka Hyżneńska – przekroczenie w km: 61+889, 61+954, 62+090, 62+090, 62+593, 62+806”, na działkach:

– nr ewid. 1029/1, w obrębie ewid. 0004 Hyżne, jednostka ewid. 181607_2 Hyżne;

– nr ewid. 44/2 w obrębie ewid. 0006 Wólka Hyżneńska, jednostka ewid. 181607_2 Hyżne.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 11 sierpnia 2017, godz. 14:11, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×