Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę podstacji trakcyjnej wraz z energetycznymi liniami kablowymi, na dz. nr ewid. 1486 obręb 0008 Świlcza

I N F O R M A C J A

           Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 15 lipca 2015 r., Nr 2/27/15, znak: I-IV.746.2.27.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Budowa podstacji trakcyjnej wraz z energetycznymi liniami kablowymi oraz towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej, na działce nr ewid. 1486 obręb 0008 Świlcza, na terenie gminy Świlcza, na terenie kolejowym zamkniętym

        Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×