Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę przekroczeń kanalizacją sanitarną drogi woj. nr 894 i 895 w m. Myczków

INFORMACJA

 

            Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 28.10.2014 r. znak: I-VII.7840.1.64.2014 o pozwoleniu na budowę pn.: „Budowa przekroczeń kanalizacją sanitarną drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew-Wołkowyja-Czarna w km 8+450 i 9+040 oraz drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce Mineralne – Solina – Myczków w km 15+717 i 15+381, na działkach drogowych nr ewid. 94, 482, 483 położonych w miejscowości Myczków gm. Solina.”

            Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z decyzją Wójta Gminy Solina z dnia 09.11.2009r. znak: GKOSRH-7062/VI/68/09 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływanie ww. kanalizacji sanitarnej na środowisko można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 615, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×