Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę przekroczenia dk Nr 77 Lipnik – Przemyśl w Wierzawicach projektowaną kanalizacją sanitarną

INFORMACJA

 

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

informuję o wydaniu decyzji z dnia 23 marca 2016 r. znak: I-X.7840.1.7.2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Gminy Leżajsk, 37-300 Leżajsk ul. Opalińskiego 2 na inwestycję pn. „Przekroczenie drogi krajowej Nr 77 Lipnik – Przemyśl w km 97+452,00 w Wierzawicach projektowaną kanalizacją sanitarną oraz włączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej” na działce nr ewid. 4118 położonej w obrębie ewidencyjnym Wierzawice, jednostka ewidencyjna Leżajsk.

         Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 pokój 349 A, III piętro w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×