Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę przekroczenia drogi krajowej nr 19 kablem zasilającym nN i wodociągiem PE fi 160×9,5 mm

INFORMACJA 

 

           Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji Nr 13/15, z dnia 11 maja 2015 r., znak: I-X.7840.1.9.2015, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Przekroczenie drogi krajowej nr 19 na dz. 2141 dr.

  • kablem – kabel zasilający nN w km 446+983,
  • wodociągiem PE fi 160×9,5 mm w km 446+984”

w ramach inwestycji pn.: „Budowa 3 studni wierconych głębinowych i magistrali wodociągowej wraz z zasilaniem energetycznym na działkach nr ewid. 89, 103 położonych w miejscowości Turza Jednostka ewidencyjna – 181611_5-Sokołów Młp. – obszar wiejski Obręb – Turza i 2337, 2283, 2450, 2141, 2238, 2339/2, 2339/1, 2340, 2341/1, 2342/1, 2342/2 położonych w miejscowości Górno Jednostka ewidencyjna – 181611_5-Sokołów Młp. – obszar wiejski, Obręb – Górno”,na działce nr ewid. 2141 w obrębie ewid. Górno, jedn. ewid. 181611_5-Sokołów Młp. – obszar wiejski.

          Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 703, VII piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 12 maja 2015, godz. 13:53, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×