Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę przekroczenia gazociągiem kopalnianym drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin- Przeworsk – Grabownica Starzeńska

               Zgodnie  z  art. 72  ust. 6  ustawy  z  dnia  3  października    2008r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie   środowiska oraz  o ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz. U. Nr  199  poz. 1227 z  2008r. z  późn.  zmianami )  informuję  o  wydaniu   decyzji   z   dnia  11.04.2012r.,  znak:  
I-X.7840.1.10.2012 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na  budowę  na  inwestycję  pn:  „Budowa przekroczenia gazociągiem kopalnianym DN50 PN63 – drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin- Przeworsk – Grabownica Starzeńska w kilometrze 128+635 obręb Rudka na działce nr ew. 1311 dla zadania pn.: Odwiercenie
i zagospodarowanie odwiertu eksploatacyjnego Rudka 16. KGZ Żołynia”.

              Z   jej   treścią   oraz   dokumentacją   sprawy   można   się   zapoznać  w   Wydziale  Infrastruktury   Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 pokój  703 , VII piętro w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 3 czerwca 2015, godz. 13:12, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×