Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap II, Przetarg 2.1 Szlak Czarna Tarnowska – Grabiny

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE 

o wydaniu na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, decyzji z dnia 30.11.2015 r., znak: I-X.7840.2.73.2014, o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap II, Przetarg 2.1 Szlak Czarna Tarnowska – Grabiny od km 99.900 do km 105.450 linii 91” w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – Granica Państwa na odcinku Tarnów – Dębica w km 80,200 – 111,500” w ramach projektu POIiŚ Nr 7.1-30 pn.: „Modernizacja linii kolejowej E 30/C 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”. 

          Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, VII piętro, pokój 703, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×