Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Brzezówka, Hyżne – etap IV – przekroczenie siecią kanalizacji sanitarnej drogi woj. Nr 878 Rzeszów – Dylągówka

INFORMACJA

 

             Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję o wydaniu dla Gminy Hyżne 36 – 024 Hyżne 103 decyzji Nr 31/16 z dnia 08.08.2016 r. znak: I-X.7840.1.27.2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezówka, Hyżne – etap IV – Przekroczenie siecią kanalizacji sanitarnej drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 16+884 w miejscowości Brzezówka”, zlokalizowanej na działce drogowej o nr ewid. 1252 położonej w obrębie 0001-Brzezówka, jednostka ewidencyjna 181607_2 Hyżne.

            Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,  pokój 349 A, III piętro w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 11 sierpnia 2016, godz. 07:36, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×