Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi woj. nr 865 Jarosław – Bełżec , w m.Ryszkowa Wola

I N F O R M A C J A

 

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 5 marca 2015 r., wydana została decyzja znak: I-VIII.7840.1.5.2015 pozwalająca na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec w km 14+598, na działce nr ewid. 926/1, w km 13+953 i w km 13+952, na działce nr ewid. 925/1 w miejscowości Ryszkowa Wola.”, na rzecz Gminy Wiązownica, Wiązownica 208, 37-522 Wiązownica.

         Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddziale Architektury i Budownictwa w Przemyślu ul. Wodna 13 pok. 20 (pierwsze piętro), w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×