Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 73 Wiśniówka – Jasło – przekroczenia drogi w m. Kołaczyce

INFORMACJA

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 01.06.2018 r. znak: I-XI.7840.1.7.2018 o pozwoleniu na budowę pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 73 Wiśniówka – Jasło – przekroczenia drogi: PDK1-km 153+996, PDK2-km 154+142, PDK3-km 154+270, PDK4-km 154+586, PDK5-km 154+732, PDK6-km 154+866, PDK6”-km 154+867 oraz wzdłuż tej drogi PDK7 w km od 155+667 do 155+708 na działkach drogowych nr ewid. 245, 246, 247 położonych w m. Kołaczyce.

        Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z decyzją Burmistrza Kołaczyc z dnia 14.12.2016 r. znak OŚR.6220.14.2016.RK w sprawie środowiskowych uwarunkowań w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. inwestycji na środowisko, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 615, VI piętro, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×