Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi woj. w m. Maćkowice

I N F O R M A C J A 

 

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

WOJEWODA PODKARPACKI

I N F O R M U J E

o wydaniu decyzji

z dnia 3 października 2017 r., Nr 21/2017, znak: I-XII.7840.1.9.2017,  

          o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w km 69+600, 70+332, 70+513 (przekroczenia) na działkach ewidencyjnych nr 1215, 1207, 1190 obręb 0006 Maćkowice, jednostka ewidencyjna 181310_2 Żurawica, na rzecz Gminy Żurawica, 37-710 Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1.

        Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Delegatura w Przemyślu – Oddział Architektury i Budownictwa, ul. Wodna 13 pok. 24 (pierwsze piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×