Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogi woj. nr 881w m. Kosienice, gm. Żurawica

I N F O R M A C J A 

      Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 16 lipca 2013 r., wydana została decyzja znak: I-VIII.7840.1.37.2013 pozwalająca na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 881 Skołoszów Małopolski – Żurawica w km 66+542, na działce nr ewid. 1283 w miejscowości Kosienice”, na rzecz Gminy Żurawica. 

     Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddziale Architektury i Budownictwa w Przemyślu ul. Wodna 13 pok. 20 (pierwsze piętro), w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

  • 30 lipca 2013, godz. 14:28, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×