Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Ujezna i Rozbórz

I N F O R M A C J A 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008r. z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 09.10.2013r. Nr 37/13, znak: I-X.7840.2.38.2013, o pozwoleniu na budowę inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ujezna i Rozbórz w zakresie przekroczenia rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej ф 110mm pod torami kolejowymi linii kolejowej nr 91 Kraków – Medyka w km 197.656, na działce nr ewid. 2577 obręb Rozbórz” na terenie kolejowym zamkniętym. 

         Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×