Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej, w terenie linii kolejowej PKP nr 107 relacji Nowy Zagórz – Łupków w m. Czaszyn

I N F O R M A C J A

 

                  Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 25.08.2016r. znak: I-X.7840.2.25.2016 o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w terenie linii kolejowej PKP nr 107 relacji Nowy Zagórz – Łupków w miejscowości Czaszyn – przekroczenie 1 w km 7,890, przekroczenie 2 w km 8,782, przebieg kanalizacji sanitarnej w terenie PKP w km od 8,782 do 8,864”, na działce nr 3001/4 obręb Czaszyn, jedn. ewid. Zagórz.

               Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×