Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej do m. Torki, Medyka, Chałupki Medyckie, Siedliska i Hureczko

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72. ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008r. z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 24.04.2013r. Nr 16/13, znak: I-X.7840.2.7.2013, o pozwoleniu na budowę inwestycji pn „Budowa sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Torki, Medyka, Chałupki Medyckie, Siedliska i Hureczko” – przekroczenie torów kolejowych linii 91 Kraków Gł. Osobowy – Medyka w km 255+258 i linii 92 Przemyśl Medyka w km 11+039, na działce nr ewid. 1327/8 obręb Medyka – na terenie kolejowym zamkniętym.

Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 29 kwietnia 2013, godz. 12:17, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×