Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 28 Zator – Sanok – Medyka w miejscowości Stara Bircza, w km 313+771, w km 313+538, w km 313+056 (przekroczenie drogi) oraz w km 315+318 do km 315+337 (wzdłuż drogi)