Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I st. w Sędziszowie Małopolskim

INFORMACJA  

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 10 lipca 2013 r., znak: I-X.7840.1.23.2013, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I st. wraz z likwidacją istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej I i II st. w Sędziszowie Małopolskim”, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2764, 415/1, 415/2 w obrębie ewid. Sędziszów Małopolski, jedn. ewid. Sędziszów Małopolski – Miasto.

          Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 703, VII piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 25 lipca 2013, godz. 13:03, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×