Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę wykonania kanalizacji deszczowej Ø1500 w rejonie ul. Jazowej w Rzeszowie wraz z osadnikami wód opadowych i roztopowych – przekroczenie drogi krajowej DK4 Jędrzychowice – Korczowa

INFORMACJA 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 19 maja 2014 r., znak: I-X.7840.1.29.2014, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej Ø1500 w rejonie ul. Jazowej w Rzeszowie wraz z osadnikami wód opadowych i roztopowych – przekroczenie drogi krajowej DK4 Jędrzychowice – Korczowa w km 597+146”, na działce nr ewid. 1077/6 w obrębie ewid. 208 Nowe Miasto, jedn. ewid. 186301_1 Rzeszów.

            Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 703, VII piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 11 sierpnia 2014, godz. 12:12, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×