Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę z przebudową linii kolejowej Dębica – Ropczyce obreb Debica, Pustynia, Nagawczyna, Zawada i Lubzina.

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 31.10.2014r. Nr 64/14, znak: I-X.7840.2.38.2014, zmieniającej własną decyzję nr 6/12, z dnia 31.01.2012r., znak: I.X.7840.2.60.2011 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia na budowę inwestycji pn. Budowa i przebudowa linii kolejowej obejmująca szlak kolejowy Dębica – Ropczyce (od km 111.500 do km 122.100) na działkach nr ewid. 742/63 obręb Dębica Nr 1, nr ewid. 810/36 obręb Dębica Nr 2, nr ewid. 615/1, 615/2 obręb Pustynia, nr ewid. 867/15 obręb Nagawczyna, nr ewid. 25/3 obręb Zawada, nr ewid. 303 obręb Lubzina, nr ewid. 270 obręb Brzezówka” odcinka:

       dla toru nr 2 od km 119.300 do km 119.900 po stronie lewej,

       dla toru nr 1 od km 121.300   do km 122.000 po stronie prawej,

w zakresie lokalizacji ekranów akustycznych.

       Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4241.20.2014.AH-6 z dnia 06.10.2014r. i opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak:SNZ.9020.7.19.2014.AL z dnia 15.09.2014r., można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 29 grudnia 2014, godz. 11:42, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×