Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę Zabezpieczenia brzegów zbiornika Solina – Brzeg nr 1

INFORMACJA

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o wydaniu decyzji z dnia 23.10.2017 r. znak: I-XI.7840.2.2.2017 o pozwoleniu na budowę w ramach inwestycji „Zabezpieczenie brzegów zbiornika Solina – Brzeg nr 1„, na działkach nr ewid. 186/1, 186/2 położonych w Solinie.

           Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z decyzją Wójta Gminy Solina z dnia 23.01.2017 r. znak: WS.6220.18.2016 w sprawie środowiskowych uwarunkowań w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. inwestycji na środowisko można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 615, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×