Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę zjazdu publicznego stałego z drogi wojewódzkiej nr 884 w relacji Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz .

 I N F O R M A C J A

           Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 10.03.2015 r. znak: I-VII.7840.1.16.2015 o pozwoleniu na budowę pn.: Budowa zjazdu publicznego stałego z drogi wojewódzkiej nr 884 w relacji Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz w km 55+780 strona lewa, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką zjazdu istniejącego, na działce
nr ewid. 11078  w miejscowości Wesoła, do działek nr ewid. 1448, 1449.”.

           Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z decyzją Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 17.01.2013 r. znak PPiGL.6730.2.1.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy farmy wiatrowej „Nozdrzec” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na terenie gminy, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 610, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×