Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na „Przebudowę gazociągu wc DN 250 na DN 100 do SRP Pilzno”

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353), informuję o wydaniu decyzji z dnia 28.06.2016r. znak: I-X.7840.1.14.2016 o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: „Przebudowa gazociągu wc DN 250 na DN 100 do SRP Pilzno”, na działkach nr 1248/4, 1248/3, 1253/2, 1253/1, 1804/2, 1804/1, 1806/11, 1806/7, 1806/9, 1806/5, 1807/1, 1808/7, 1808/6, 1810/3, 1810/8, 1813, 1814/2, 1815, 1816, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827/3, obręb Pilzno, jedn. ewid. Pilzno.

           Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A,
III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×