Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 zasilającego stację redukcyjno-pomiarową „Sośnica-Święte”,

I N F O R M A C J A 

          Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 8 października 2015 r., wydana została decyzja znak:
I-VIII.7840.1.57.2015 pozwalająca na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 zasilającego stację redukcyjno-pomiarową „Sośnica-Święte”, polegająca na budowie gazociągu w/c DN50, rozbiórce istniejącego gazociągu w/c DN50, budowie ZZU DN50 PN63, budowie odwadniacza PN63 oraz budowie monobloku izolacyjnego DN50 PN100, na działkach nr ewid. 1251/6, 1251/7, 1251/4, 1254/1, 1254/2, 1254/3, 1226/3, 1257/3, 1443 obręb 0015 Święte”, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów.

        Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddziale Architektury i Budownictwa w Przemyślu ul. Wodna 13 pok. 19 (pierwsze piętro), w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×