Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na przebudowę istniejacej infrastruktury linii kolejowej Rzeszów-Dębica

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 72. ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008r. z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 13.03.2013r. Nr 10/13, znak: I-X.7840.2.82.2012, o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. Przebudowa istniejącej infrastruktury w rejonie skrzyżowania linii kolejowej nr 95 w km 111.602 z drogą powiatową (nr 2509R – ul. Świętosława w Dębicy) obejmująca budowę linii kablowej nN zasilającej przepompownię wód deszczowych oraz przebudowę potoku Gawrzyłowskiego (w km 111.596) na działce nr ewid. 742/63 obręb 1 Dębica – na terenie kolejowym zamkniętym w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa linii kolejowej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacji linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III. Szlak kolejowy Dębica – Ropczyce od km 111.500 do km 122.100””.

         Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 2 kwietnia 2013, godz. 14:39, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×