Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na przebudowę linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III Stacja Sędziszów Małopolski

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 30.03.2015r. Nr 17/15, znak: I-X.7840.2.58.2014, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III Stacja Sędziszów Małopolski od km 130.100 do km 133.600 linii nr 91 na działkach położonych poza terenem kolejowym zamkniętym w Sędziszowie Małopolskim na działkach nr ewid. 356/11, 2280, 8, 356/8, 356/9, 675/2, 679/1, 2457, 2174/1 obręb Sędziszów Małopolski.

        Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4241.26.2014.AH-16 z dnia 13.03.2015r. i opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak:SNZ.9020.7.2.2015.AL z dnia 25.02.2015r., można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×