Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na przebudowę linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce.

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 11.06.2014r., Nr 31/14, znak: I-X.7840.2.13.2014, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce km 111.500 do km 122.100 – Przepust w km 112.203,
w tym:

  • budowa przepustu kolejowego w km 112.203,
  • przebudowa rowów,

 

na działkach nr ewid. 742/29, 742/63, 742/30 położonych w obrębie 1 Dębica.

           

              Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4241.9.2014.AH-12 z dnia 20.05.2014r. i opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak:SNZ.9020.7.5.2014.4AL z dnia 28.04.2014r., można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 228 w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×