Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na przebudowę linii kolejowej odc. Kraków – Rzeszów, część szlaku Grabiny – Dębica

I N F O R M A C J A

                   Zgodnie z art. 72. ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008r. z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 05.07.2013r., znak: I-X.7820.6.3.2013, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/CE30 odcinek Kraków – Rzeszów, część szlaku Grabiny – Dębica od km 108.100 do km 109.200 linii nr 91, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica Państwa, na odcinku Tarnów – Dębica w km 80.200 – 111.500 w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków – Rzeszów, etap III.

                   Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

                   Ponadto z jej treścią można zapoznać się w Urzędzie Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2 i Urzędzie Gminy Czarna ul. Dworcowa 6, w godzinach pracy ww. Urzędów.

Historia zmian:

  • 30 lipca 2013, godz. 09:01, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×