Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na przebudowę lotniska użytku publicznego w Mielcu

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) informuję o wydaniu decyzji z dnia 08.11.2013 r., Nr 3/13 znak: I-IX.7820.1.4.2013, udzielającej „ PZL-MIELEC” CARGO Sp. z o.o. 39 – 300 Mielec ul. Wojska Polskiego 3, zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn. „Przebudowa lotniska użytku publicznego w Mielcu obejmująca budowę budynku administracyjnego z wieżą lotniskową wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu”, zlokalizowanej na działce nr ewid. 16/6 – obręb 3 Przemysłowy, jednostka ewidencyjna Mielec.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury  i budownictwa w Tarnobrzegu  ul. 1 Maja 4 pok.811, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×