Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na przebudowę lotniskowej stacji paliw w m. Krosno”.

 I N F O R M A C J A

           Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 19.02.2014 r. znak: I-VII.7840.4.1.2014 o pozwoleniu na budowę pn.: .: „Przebudowa lotniskowej stacji paliw celem dostosowania do obowiązujących przepisów z w zakresie ochrony środowiska, działki nr ewid. 257/3 i 396 w miejscowości Krosno”.

      Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z Decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 13.11.2013r. znak: KS.6220.1.24.2013.C, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 610, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×