Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na Rozbiórkę i budowę wiaduktu kolejowego na odcinku Munina – Żurawica

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) informuję o wydaniu decyzji z dnia  25.10.2017r., Nr 36/17, znak: I-V.7840.2.32.2017, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka i budowa wiaduktu kolejowego w km 214.365, 221.881, 222.394, 226.205, 228.528, 231.553, most w km 227.985, przepust w km 233.083 w ramach modernizacji (przebudowy) linii kolejowej nr 91 Kraków Osobowy – Medyka na odcinku Munina – Żurawica z wyłączeniem części drogowej” na działkach nr ewid.: 590 obręb Tuczempy, 1294/10 obręb Munina,  1789/2 obręb Radymno, 955 obręb Święte, 155, 274 obręb Sośnica, 321 obręb Walawa, 354 obręb Wyszatyce.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 563, V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×