Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na rozbudowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Sędziszów – Pogórska Wola o średnicy DN700 i ciśnieniu MOP 6,0 MPa w m.Sędziszów Małopolski

 

INFORMACJA

               Zgodnie   z   art. 72  ust.  6  ustawy  z  dnia  3  października  2008r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska   oraz    o   ocenach    oddziaływania    na    środowisko   (  Dz. U. z  2016r. poz. 353)   informuję   o   wydaniu   decyzji   z   dnia   05.05.2016r.,  znak:   I-X.7840.1.6.2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia  na  budowę  i  rozbiórkę  na  inwestycję  pn:  „Rozbudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Sędziszów – Pogórska Wola o średnicy DN700 i ciśnieniu MOP 6,0 MPa w miejscowości Sędziszów Małopolski wraz z rozbiórką fragmentu gazociągu wyłączonego z eksploatacji w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie przekroczenia  potoku  Bystrzyca  gazociągiem  DN700  relacji  Sędziszów – Pogórska Wola, L=0,03km”, na działkach nr ewid. 163/5, 2498, 177 w obrębie 0001 Sędziszów Małopolski, jednostka ewidencyjna 181504_4 Sędziszów Małopolski- miasto.

              Z   jej   treścią   oraz   dokumentacją   sprawy   można   się   zapoznać  w   Wydziale  Infrastruktury   Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 pokój  313 , III piętro w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×