Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na rozbudowę mostu przez potok Z Prałkowiec w miejscowości Prałkowce w ciągu drogi krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka

I N F O R M A C J A

 

    Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 18 września 2015 r. została wydana decyzja nr 42/2015, znak: I-VIII.7840.1.53.2015, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę mostu przez potok Z Prałkowiec w miejscowości Prałkowce w ciągu drogi krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka w km 341+467.

   Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddziale Architektury i Budownictwa w Przemyślu ul. Wodna 13 pok. 24, w godzinach pracy urzędu

Historia zmian:

  • 21 września 2015, godz. 11:51, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×